uppvisn_nov_2007

Bilder från folkdansgillets uppvisning på Scandic Ariadne Hotel i november 2007

SHIA står för, Solidarity - Solidaritet, Human Rights - Mänskliga rättigheter,

                          Inclusion - Inkludering,  Accessibility - Tillgänglighet.