shia_2008

Uppvisning för Shia på Utsikten i Nynäshamn

SHIA står för,  Solidarity - Solidaritet, Human Rights - Mänskliga rättigheter,

Inclusion - Inkludering, Accessibility - Tillgänglighet.