Historik 1943 - 2012

Historik


1943 startade

Sotholms Härads Hembygdsförenings Folkdansgille

 

Det började 1943 med att ett gäng ungdomar inledde ett samarbete med hembygdsföreningen, och på hösten samma år bildades Sotholms Härads Hembygdsförenings Folkdansgille.

Fredagen den 3 september 1943 annonserades i Nynäshamns Posten :

TIO POJKAR SÖKES !

"Hembygdsföreningens apell till dem som är intresserade av folkdanser att anmäla sig för eventuellt bildande av ett folkdanslag har hörsammats. 14 flickor och 4 pojkar har hittills anmält sig, men eftersom ett folkdanslag med nödvändighet måste bestå av jämna par efterlyses härmed 10 dansanta pojkar, som kan anmäla sig till slöjdlärare Eliasson tel. 1307.

Om möjligt ämnar Hembygdsföreningen i slutet av september eller i början av oktober sätta i gång med folkdansen."

Start - annonsen kom den 15 oktober 1943

Hembygdsföreningens folkdanslag har sin första övning i kväll kl.7.30 i Folkets Hus annex.

 

HÄNDELSER UR GILLETS HISTORIA, plockade ur protokoll och klippböcker.

1944: Första uppvisningen den 16 mars, Nynäshamns Posten skrev:

FOLKDANSARNA GAV VACKER UPPVISNING

  "Hembygdsföreningens nya folkdanslag gav vid föreningens lekafton i går kväll i  Folkets Hus en ny uppvisning, som visade, att folkdansarna under sin ledarinna fröken Ingrid Persson legat i hård träning alltifrån första dagen i höstas, då laget bildades. Fyra danser - en schottis i turer, fyrmannadans, vindmöllevals och jämtpolska - utfördes med både precision, mjukhet och det glada danshumör, som är folkdansernas särmärke.

   De applåderades och avhurrades också flitigt, och lekaftonens lekledare herr Knut Ringkvist önskade dem en framgångsrik framtid med uppvisningsdans både hemma och i grannländerna."

Nynäshamns Postens reportage från Midsommardansen 1944


FOLKDANSEN - DEN FESTLIGASTE PROGRAMPUNKTEN


"Sedan avbröts kommersen kring tombolor, skjutbanor, glass-, korv- och läskedrycksstånd, ty alla ville vara med om midsommardagens festligaste inslag - hembygdsföreningens folkdansgilles debut.

   Med gamle Fredriksson, som har de riktiga dansrytmerna i kroppen i spetsen med fiolen, vandrade det unga tåget i sina granna häradsdräkter till den majade dansbanan, kring vilken midsommarfirarna redan samlats i täta led. Schottis i turer och omisskännlig dansglädje. De ivrigaste gjorde en något för tidig insats i nummer två, Väva vadmal, som emellertid sedan dansades mycket väl. Oxdansen är ju ett pålitligt publiknummer, och de två ynglingar som utförde denna humoristiska folkdans visade inte bara prov på oklanderlig samstämmighet i rörelserna utan också på en dråplig ansiktsmimik som framlockade applådåskor. Och medan solen kom dräkternas starka färger att leva med ännu intensivare liv visade de åtta paren i en Jämtlands- och en Västgötapolka att de inte bara äger säker kunnighet utan också börjar få in något av den mjukhet och grace i rörelserna som det brukar fordras flera års träning för ett danslag att uppnå."


1945: Den 31 juli  kallades medlemmarna till det första mötet där man beslutade följande:

1.Att Dansgillet skall välja en styrelse bestående av 5 personer med 2 suppleanter.

2.Att Gillet skall försöka bli en självständig sektion under Hembygdsföreningen och själv handha kassan men givetvis underställa föreningskassans räkenskaper vid revision.

3.Att försöka ingå som medlem i Svenska Ungdomsringen.

4.Att till föreningen inlämna en skrivelse om de önskemål vi ha i samband med sektionsbildandet.


Den första styrelsen bestod av :

ordförande: Sven Carlsson

sekreterare: Aino Nyberg

supleant: Fritiof Colbing

supleant: John Hernudd

kassör: Fritiof Colbing


Den 31 juli 1945 beslutade medlemmarna enhälligt att försöka få gillet som en egen sektion, och den 30 oktober 1945 godkände Hembygdsföreningens styrelse bildandet av den nya sektionen.


Ledarinnan Ingrid Persson deltog i en kurs på Lillsved, för att studera andra föreningar i frågorna stadgar och ekonomi mm. Hon hade också lärt sig några nya danser som hon senare lärde ut.

Under året hade en kurs i kulturell dans startat och den lockade många deltagare. Avgiften till denna kurs skulle uppgå till 3 kr per deltagare. Hyran för lokalen var 3 kr per kväll, och hyran för högtalaranläggningen var 1 kr per kväll. Det var lite problem med lokaler, man pendlade mellan (gamla) Folkets Hus, A - salen och Folkskolans gymnastiksal, därefter Telesalen.

Enligt ett protokoll från 1945 delades ett antal Folkdräkter upp till dansarna; "i den mån de passade och räckte". Man sydde, men köpte också in nya dräkter och dräktdelar.

Gillet hade också tankar på att gå med i Svenska Ungdomsringen, det skulle då ha kostat 10 kr i inträdesavgift och sedan 2 kr per medlem och år. Av okänd anledning dröjde det ända till 1947 innan Gillet blev medlem i Svenska Ungdomsringen.


1946: Detta år fortsatte dräktupprustningen. Gillet köpte in 2 manliga dräkter med tillbehör. En fru Sjöholm hade vid ett besök i Skåne funnit två dräkter för ca 200 kr/st (som inte köptes för att det var för dyrt), medans Hr Ahlgren hade köpt en dräkt från Dalarna för endast 80 kr. Tyg till tre manliga skjortor inköptes och Fritiof Colbings syster sydde upp dessa.

Hur medlemsantalet ökades 1946:

"De kvinnliga fingo utse manliga nybörjare och de manliga kvinnliga nybörjare"

Man ville ha minst 8 par, om möjligt 2 x 8 par.

Medlemsavgiften ökade till 12 kr/år därav gick 2 kr till Sotholms Härads Hembygdsförening.

1947: Gillet gick med i Svenska Ungdomsringen. Samma år anordnades Gillets första fest med lotterier (lotterier hade varit mycket "fult" tidigare). Grunden till festen var att Gillet skulle få ihop "medel" till en Danmarksresa i juni 1947. Lotteriet bestod av 1200 lotter á 0,50 kr/st, och vinsten var en cykel, värd 300 kr.

Den 15 juni samlades alla som skulle med till Danmark vid Nynäshamns station för en färd till Malmö, för att dagen därpå ta färjan till Danmark.

Nynäsborna blev väl bemötta, och de började sin vistelse i Danmark med en rundtur med buss därefter dansuppvisningar och samkväm. Det var en kort men lyckad tripp som resulterade i att de Danska Folkdansarna besökte Nynäshamn midsommaren  1948. Den midsommarhelgen gick helt i de Danska färgerna. På midsommaraftonen "visades" Nynäshamn och hur en äkta midsommar firas. På kvällen var det dans och samkväm i strandstugan.

Midsommardagen gick åt till att visa Danskarna Nynäshamns skärgård, därefter dansades uppvisningar och senare åts en supé med Sorundalaget. Besöket varade i tre dagar.


1949: Svante Sjöholm skänker en egentillverkad ordförandeklubba till föreningen.


1951: Årets stora händelse var besöket i Norge. Den 22 juni åkte 10 dansare och 2 spelmän.

Första anhalten med uppvisningar var Oslo. På midsommardagen for man till Larvik där det skulle bli fest. Regnet satte tyvärr stopp för festen, istället ordnades en privat fest på en restaurang som blev mycket lyckad. Morgonen därpå for man vidare till Lillesand och gjorde lyckade uppvisningar. Färden gick sedan via Notboden till Rjukan. I Rjukans fjälltrakter åkte man fjällbanan, badade i fjällsjöar, vandrade på fjälltoppar och pulsade i snö. En lyckad resa förutom att några blev "sommarsjuka" och att 9 dagar var i kortaste laget.


1953: 10- årsjubileum med resa till sydeuropa. Österrike, Italien och Jugoslavien besöktes. Det var ingen dansresa utan en ren nöjesresa. Efter hemkomsten så kom några svenskfinska folkdansare på besök, de var på väg till Gotland men hann med några uppvisningar innan nattbåten gick.


1954: Två barnlag startade med ca 25 st i varje lag. Den traditionella luciafesten i kaffestugan på hembygdsgården var tvungen att flyttas till Telesalen.


1955: Ännu ett barnlag startar.


1956: Paul Törnqvist börjar som spelman i gillet


1957: En reseskrivmaskin av märket Halda inköptes för 300 kr. Detta år började gillet med julgransplundringar för allmänheten. Höjdpunkten var när tomten kom och delade ut godis till alla "snälla" barn.


1958: På en inbjudan till gillets 15 årsdag kunde man för första gången läsa Nynäshamns Folkdansgille. Festen firades med supe a 6 kr i Folkets Hus festsal.


1959: Det behövs mera medlemmar i föreningen. Annons i Nynäshamns Posten.


LEDIGA  PLATSER

GRABBAR

ett 20 - tal pigga flickor söker kavaljerer till folkdansträning

onsdagar kl. 20.00 i telesalen


1960: Folkdansgillet och ABF - kören samarbetar med gott resultat.


1961: Folkdansgillet startar ett ungdomslag med Stig Nyberg som ledare. Det var första gången som ungdomsringens emblem används i annonsering. Ungdomar 15 - 20. Kursavgift 5 kr.

Folkdansgillet var detta år med och firade Svenska flaggans dag i Stockholm.


1963: Tjugoårsjubileumet firades med dans supe och lekar i Folkets Hus festsal, supepris 13 kr.


1965: Tv inspelning på hotellet i Nynäshamn. Folkdansgillet skulle dansa vals, polka och hambo mellan artisternas framträdande. Några av artisterna var Gnesta - Kalle och Erik Öst. Programmet Annandagsbal visades i tv annandag påsk.


1966: Kurs i kulturell dans anordnas med 30 st deltagare varav 17 st blev nya medlemmar.

Folkdansgillet stod detta år som värd för distriktets årsmöte.


1967: Ett nytt barnlag i åldern 8 - 12 år startas, det var ca 70 st anmälda.


1968: Topputmärkelse till folkdansledarinna. Hallvi Gustafsson fick en förnämnlig belöning för sitt arbete med barnlaget. Topputmärkelsen till ungdomsledare delades ut för andra året. Det instiftades av fritidsstyrelsen, föreningsrådet och Nynäshamns Posten och består av guldklocka samt diplom.

Nynäshamns Folkdansgille har nu blivit hela 25 år. Till detta jubileum skulle man göra en jubileumsfilm och ta fram en skrift. Medlemsavgiften höjdes till 20 kr för vuxen och 10 kr för barn under 16 år. Man kunde också bli ständig medlem för 50 kr, men då måste man ha dansat i minst 15 år.


Dessa första 25 år sammanställdes av Penilla Linder 1987


Historik inför 70 års jubileum 1969-2012


Utdrag ur protokoll och sammanställt av Liliann och Lennart Jacobsson


1969

Startade ungdomslaget med Kerstin Patriksson o Jan Markèn.

22/4 omkom Jan Markèn i en trafikolycka.

Studiebesök på polismuseet, och vi dansade på Baldakinen efteråt.

15/5 Barn & Ungdomsläger i Nynäshamn c:a 200 deltagare från Sörmland deltog, uppvisning o deltog i Barnens dag tåget.

Vårens avslutning på Valsjö skola med ”Naturstig” kaffe och smörgås och så dans.

Folkdansträff i Eskilstuna.

Midsommaruppvisningar på Rosengården, hembygdsgården vuxna laget.

Ungdoms- o barnlagen: på Riksförsäkringsverkets Sjukhus ”Kuren” samt Hembygdsgården.

Julskyltningen, Julmarknad, Lions city-fest. Julskyltning PRO:s julfest. Gammeldans kurs+ Polskekurs + Dräktkurs. Spelmansstämma i Sorunda. Samkväm med närliggande gillen.

14/11 samarbete med ABF kören & Orkesterföreningen Konsert (Bellmans tid) Dans i Frack och långklänning.

Promenad och korvgrillning på Lövhagen. 

Uppvisningar vuxna laget. Julskyltning. PRO: S julfest

7/12 Första Julmarknaden tillsammans med Hembygdsföreningen. Luciafest för barn, ungdomar och vuxna laget.


1970

6/3 Medlemsträff: Café de Walsjö. 

14/4 Familjeträff Barn & Ungdomslag. ABF:s 25 år soaré i Ösmo. Studiebesök på DN och på Dramaten efteråt med mat och dans på Restaurant Grand Royal. 

Midsommar: vuxna Rosengården, Hembygdsgården.

Barnlaget dansade på Kuren och Annexsjukhuset.

26/6 Första gången gammeldanskväll på hembygdsgården totalt 3 kvällar.

Gammeldans kurs. Barnlaget dansade på Lions cityfest, Barnens dag, annexsjukhuset, Kuren och Vattenskidklubbens julmarknad. Surströmmingsskiva på Valsjö skola. Sundbyholmskursen och 3 stegskurserna startade.  Julmarknad och Julfest som ”vanligt”.


1971

Gammeldans kurs.

Uppvisningar: Barnens dag, Rosengården, Kuren Hembygdsgården och visade kämpalekar.

23/4 Orkesterföreningen & Gillet Konsert på Rosengården o "Kuren” (Orkesterföreningens 40 års jubileum). Vuxna laget dräktparad i BD-tåget, Ösmo hembyggsdag samt på Kuren.

10 st. var och dansade på Aladdin. Sommardanser. Samkväm med närliggande gillen. Studiebesök på Arvid Nordkvist grossistfirma. Dansotek på hösten. Surströmmingsskiva på Walsjö. Café Tyrol på Walsjö. Internationella Folkdansfestival i Göteborg 7 delt.

Midsommar; barnlaget dansade på Annexsjukhuset, hembygdsgården.

Vuxna dansade på G:a Rosengården, Ösmo, Kuren och Hembygdsgården med kämpalekar.

Första resan till Kramfors. 17-21/6 Riksträff för barn & ungdom i Eskilstuna. Julmarknad på hembygdsgården första gången som vi bakade äppelmunkar. Barnlaget dansade på Annexsjukhuset, Hörselfrämjandet, Föreningsrådet samt julmarknaden. Luciafest för Barn & Ungdom+ föräldrar och senare på kvällen för vuxna laget.


1972

Uppvisningar: Vuxna laget på Rosengården, Hembygdsgården + Kämpalekar, Svärdsögården.  Flottbesök (Gladan& Falken) och Gymnastikfest på Nicksta.

Barnen dansade på Annexsjukhuset, Kuren och Hembygdsgården och gymnastikfesten på Nicksta. 

Barn & Ungdomsträff i Gnesta, Oxelösund och i Katrineholm. Studiebesök på Pripps bryggeri och Vattenverket i Nynäshamn samt Hembygdsgården museum.

Distriktets Årsmöte i Nynäshamn 9 föreningar 70 ombud ca 120 st på samkvämet.

Påsk resa till Kramfors. Barn & ungdomsträff i Oxelösund med deltagare från Sörmland och Uppland totalt 400 deltagare. Sommardanser på Hembygdsgården 4 ggr. Besök på Johanneshov och såg Rysk dansuppvisning. ”Nygammalt” i FH Nynäshamn. Julmarknad och Luciafester som ”vanligt”. Mysafton i Landberga.


1973

Uppvisningar: Rosengården, Nynäsgården, Kuren, Hembygdsgården, ABF Kören och Lions cityfest.

Barnlaget: Annexsjukhuset hembygdsgården och julmarknaden. Barn & Ungdomsläger i Enköping.

Motionsdansen började.

Gillet 30 år Danskavalkad på G:a FH jubileums supé i Telessalen (Centralgatan16). Möhippa & Svensexa för Jan-Evert Petersson o Kerstin Allergren och vi portade med facklor utanför Muskö kyrka. Under alla år hitintills har alla dansat på Telesalen.

Båtutflykt till Järflotta. Besök från Kramfors i 4 dagar med samkväm på Hembygdsgården.  Båttur till Landsort, uppvisning och samkväm samt besök på Skansen. Per & Åsa Larsén dansade träskodansen i Nygammalt på TV. Musik Paul Törnqvist och gillet medverkade i 4 program.

Gammeldanskursen fick delas på två dagar p.g.a. så många deltagare. Kringellek i Södertälje. Luciafest alla lagen.


1974

Uppvisningar vuxna laget: Invigning av Nya FH, Ösmo GDV, Ösmo GoIF besök av Kanadensisk ishockeylag, ABF kören jubileumskonsert, Sorunda bygdegård, Bröderna Ferm, Rosengården, Hembygdsgården, Kuren och Lions city fest, Oscars höjd, samt ABF:s Läger för utvecklingsstörda med föräldrar på Nynäsgården.

Barnlagens uppvisningar: Kuliaden, Annexsjukhuset, Hembygdsgården, Julmarknaden.

Påskresa till Kramfors. Gillet köpte in ”Klubbtröjor”. Expedition i Nya FH. Vuxna laget dansar fr.o.m. i år i föreningsgården. Dansade i TV Nygammalt. Köpte bandspelare.

7-9/6 Barn & Ungdomsträff för Uppland och Sörmland här i Nynäshamn över 600 deltagare. 20 st deltog i Hälsingehambon.


1975

Uppvisning vuxna laget: Öppet hus på FH både vår och höst, Rosengården, Kuren, Hembygdsgården.

Barn och ungdomar: Annexsjukhuset, Hembygdsgården samt Julmarknaden.

Medverkande i BD-tåget dansade på en vagn.

Ungdomsträff i Uppsala. Vuxna Resa till Österrike. Spelmansstämma på Hembygdsgården samtliga folkdanslag och hembygdsföreningar i kommunen, Joddlarafton, Jullekar på stadshusplatsen, Julmarknad. Luciafester för samtliga lag + och föräldrar. Sista året vi dansar på Telesalen.


1976

Uppvisningar vuxna: Rosengården, kuren, Hembygdsgården.

Barn & Ungdomar: Annexsjukhuset, Hembygdsgården och Julmarknaden.

Hemlig utflykt med båten Flora till Utö. Sommardanser 4 ggr. Spelmansstämma på Nybble, Julmarknad, Luciafest för alla lag + föräldrar= 475 deltagare. Fr.o.m. i år dansar alla lagen i G:a FH utom vuxna laget som sedan 1974 dansar i Föreningsgården FH.


1977

Uppvisningar vuxna: Rosengården, Kuren, Hembygdsgården samt Nynäsgården ABF och Stockholms läns sommar läger för utvecklingsstörda barn. Öppet hus på föreningsgården.

Barn & Ungdomar: Annexsjukhuset, Hembygdsgården, Julmarknaden. Sommardanser 4 ggr. Julmarknad, Luciafester. Första gången Julgransplundring i gillet regi Gröndalshallen. Lekstuga i Trosa.


1978

Julgransplundring i Gröndalshallen.

Uppvisningar Rosengården, Kuren, Hembygdsgården, Nynäsgården, Öppet hus på Mysingen FH.

Uppvisningar Barnlagen Annexsjukhuset, Hembygdsgården, Skansen och Torö bygdegård, Julmarknaden.

Båtutflykt till ”Hemsö”.  Vuxna laget till Paris. Sommardanser 5 ggr. Spelmansstämma på Rangsta. Träff i Barva. 35 års jubileum på Gotthem, Julmarknad, Luciafester.


1979

Julgransplundring på G:a FH.

Uppvisningar vuxna Rosengården, kuren Hembygdsgården, Öppet hus FH på Mysingen.

Uppvisningar Barn & ungdomslagen, Annexsjukhuset, Hembygdsgården, Julmarknaden.

Lekstuga på Ekeby (Sorunda Värd). Dansade i Nygammalt på TV. Sommardanser 4 ggr. Hemlig utflykt till Västerby i Sorunda. Uppvisning UNICF galan i Gröndalsskolans aula. Sytt upp tomtedräkter. Fransk afton i föreningsgården där vi bjöds på löksoppa. Julmarknad och Luciafester.


1980

Julgransplundring i G:a FH. Fr.o.m. hösten dansar alla lagen i föreningsgården utom gammeldanskurserna och motionsdansarna som fortfarande dansar i G:a FH.

Uppvisningar av vuxna laget Rosengården, Kuren, Hembygdsgården, och barnlagen Annexsjukhuset och Hembygdsgården.

Myskväll i Villan sång och musik. Träff i Barva. Lekstuga på Ekeby tillsammans med Sorunda Västerhamninge och Södertälje. Barnträff med Sorunda. Distrikts kurs för, Bus, dräkt och slöjd mycket uppskattat arr. av Gillet. Vuxna laget resa till Öland. Trivselkväll i Kullsta.”Ringdans 80” träff i Eskilstuna och en helg i Södertälje med uppvisning i centrum samkväm i FH och träff på Torekällberget samt uppvisning på stadshusplatsen och utställning på Biblioteket i Nynäshamn. Barnlaget Lussar på Annexsjukhuset. Luciafester och Julmarknad.


1981

Julgransplundring G:a FH. Två dagars Buskul i Nynäshamn 150 barn från Sörmland. Sommardanser 4 ggr med Dragspelsklubben och 2 ggr med Höglinds orkester. Vuxna gör en resa till Gotland och hälsar på Gotlands distrikt som var värd för samkvämet. Gotlands folkdansare visade en dansteater. Deltog även ett lag från Östergötland.

Barn & ungdomsträff i Enköping ca 800 deltagare (vi vann draktävlingen). Familjen Nyberg gjorde en julbock till julmarknaden. Uppvisningar av vuxna: Rosengården, Kuren, Hembygdsgården.

Barn-o ungdomslagen Annexsjukhuset och Hembygdsgården. Luciafest barn & Ungdomslagen + föräldrar samt luciafest vuxna.


1982

Julgransplundring i G:a FH. Träff för ”gamla” dansare. Sommardanser 6 ggr.

Uppvisningarna vuxna: Rosengården, Kuren och Hembygdsgården.

Barn o ungdomslagen: Annexsjukhuset, Hembygdsgården och Julmarknaden.

Tattoo på Kvarnängen alla var med även från Sorunda och Ösmo. Våra lag dansade uppvisning Fredsgatan/Centralgatan samt Fiskehamnen. Hembygdens dag på Nybble.  Samling i Kyrkan, uppvisning och samkväm på Nybble, Nynäshamn, Ösmo samt Sorunda.

Lekstuga i Sorunda bygdegård med Sorunda Ösmo, Tälje och Haningarna. Vi var 120 deltagare och Nynäshamn var värd för lekstugan.

Öppet hus i Kyrkan och vi dansade i FH. Luciafest.


1983

Julgransplundring tillsammans med FH.

Uppvisningar: Rosengården, Kuren, Hembygdsgården.

Barnlagen Annexsjukhuset, Hembygdsgården.

6 st Sommardanser och en gång gästades vi av Merit Hemmingsson och Bengan Jansson. Uppvisning för bordtennisklubb och ett gästande tyskt lag och en spontat uppvisning i Fiskehamnen. Var till Strängnäs på Dans soaré. Uppvisning Hembygdens dag i Ösmo. 40 års jubileumsresa till Lysekil och Oslo. Träff med Lysekils folkdanslag i Ålevik och Song og Fjordaneringen samt några från Amerika i Oslo. Läger barn & ungdomar på Muskö Bygdegård. Försök med Våga Stuffa danser olika föreningar 5 ggr. Det slutade med för få deltagare. 40 årsfesten på Mysingen FH med Emigrantorkestern som underhöll. Barn & Ungdomar på eftermiddagen och vuxna på kvällen. De första ledarna var inbjudna (Ingrid Persson och Börje Zetterberg).

Föreningen övergick till att redovisning och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. Gick över från att dansa till spelmän till att dansa till bandspelare vid träningarna. Överraskningsfest för Ingela & Mats i halvfärdigt hus på Bragevägen, och sedan deltog vi vid bröllopet i Ösmo kyrka.


1984

Uppvisning i Gröndalsskolans aula som Fred o Skiljedomsföreningen anordnade. Vuxna laget dansade bland annat Fredsdansen och Ungdomslaget en komponerad dans till Alf Robertssons musik,  Den vita duvan.

5 ggr sommardanser med två gäster:  Polsk dansgrupp Varmia och amatörtävling/allsång med Bosse Larsson.

Nord-ung i Falun totalt 3000 delt. Nynäshamn, Sorunda och Allmoge gillet från Stockholm delade på en buss. Hemlig utflykt till Vaxholm. Stockholm Folklore Festival, uppvisning Södermanstorg, Skansen och Blå hallen. Fackeltåg till Vitabergen.

Kurs i Runö danser i Ösmo FH.

Vi stod som värd när Polska laget Varmia gästade Nynäshamn de hade uppvisningar på olika ställen i Kommunen. Samkväm tillsammans med lagen i kommunen. Kommunen stod för kostnaden. Öppet hus på FH alla lagen deltog. Lekstuga i Tungelsta. Julgransplundring med FH.

Uppvisningar på midsommar vuxna: Rosengården, Kuren, Hembygdsgården.

Barnlagen: Annexsjukhuset, Hembygdsgården,  julmarknad och luciafester och lussade på Annexsjukhuset sedan 1980.


1985

Kretsträff för det minsta laget i Nynäshamn 90 delt. från Nynäshamn, Oxelösund, Nyköping, Trosa och Järna. KAIF Barn träff på Stadshusplatsen. Ungdomsdans i Flen. Svenska Flaggans dag i Svandamms parken där vi fick vår fana. Landsortsvalsen visades första gången. Sommardanser 2 st ggr. Lekstuga i Ösmo FH Gillet värd. Gillets barn och vuxna hade träff på Nickstagården.

Första vänortsträffen i Lillesand. Nynäshamns musikförening Dans och Musik på Hembygdsgården , uppvisningar av Gillet, Ösmo och Nyble. Bus- Kul i Järna för tisdagsgruppen.  Kretsträff för ungdomslaget i Oxelösund. Uppvisning på Kuren med dans efteråt. Gunnar Karlsson slutade spela på motionsdansen. Vuxna och ungdomslaget gör besök på bildarkivet i Nynäshamn med Sven Fornarve som ciceron. Hemlig utflykt till Skokloster. Alla lag avslutning med korv på Hembygdsgården. Norgekväll i föreningsgården.

Uppvisningar vuxna: Rosengården, Kuren, Hembygdsgården, Sommarmusik i Nynäshamn, Ösmo Hembygdsdag.

Barnlagen och Ungdomslaget på Annexsjukhuset. Hembygdsgården, Julmarknad, Luciafester, Julgransplundring som tidigare år. Barn & Ungdomar Lussade på Annexsjukhuset.


1986

Öppet hus i år igen alla lagen medverkade. Julotta, hemlig resa till Virå porslinsmuseum och Rejmyre glasbruk. Utflykt till Vingåkersdansen och till Skansen. Fest på Birka i Ösmo för Karin & Göran Andersson inför deras bröllop.

Läger i Västerby skola för Tisdagsgruppen. Onsdagsgruppen och Ungdomslaget var med som hjälpledare.

Barnlaget dansade på Stadshus platsen under KAIF Karnevalen. Ungdomsdans i Åkerstycke bruk. Adventsbal för ungdomar i Järfälla.  I år var sista året med sommardanser på Hembygdsgården  4 ggr. Tangokurs för vuxna och ungdomar. En uppskattad uppvisning på Kuren. Stuffadans i Södertälje för ungdomarna. Onsdagsgruppen till Järna. Julgransplundring med FH, luciafester. Lussade på Annexsjukhuset och Julmarknaden.

Uppvisningar på midsommar Vuxna& Ungdomar: Rosengården, Kuren, Hembygdsgården, Barnlagen Annexsjukhuset, Hembygdsgården och julmarknaden.


1987

Distriktets årsmöte hölls här i Nynäshamn och då visade Nynäshamns folkdansgille en föreställning om Nynäshamn i Dans, Musik och Sång. En utställning om gillet visades på biblioteket.

Vårbal i Birka Ösmo. Gilletsafton i Nyköping. Ungdomslaget på Vårbal i Södertälje. Svenska flaggans dag firades på Kvarnängen. Gillet och Nyble allspel deltog. Barnlaget deltog med uppvisning på Nyckelpigans dag samt KAIF:s  karnevalen. Vuxna laget bjöd in till dansparty på Nicksta. Hemlig resa till Skultuna mässingsbruk och Tidö slott. Lekstuga i Ösmo. Ungdomslaget dansade i centrum, Hembygdens dag i Ösmo deltog vuxna laget och Titti berg. Nynäskväll i FH med folkdansgillet, Nyble, ABF kören, Brio Boys, Titti Berg, Yllesocks deltog och våra ungdomar framförde ”Party på Stranden” när Gunnar Karlsson fick Folket Hus kultur pris. 1:a Vänortsträff anordnade i detta år. Inkvartering var i Svandammsskolan och många uppvisningar och utflykter i hela kommunen.

Julgransplundring, Julmarknad, Luciafester och midsommaruppvisningar som vanligt.


1988

Träff med Tisdagsgruppen, ungdomslaget och vuxna. Barnlagen på Maskis i Nyköping. Vuxna laget träff med Kadriljen från Uppsala. Vårbal i Slagsta för ungdomslaget. Hemlig utflykt till Hågelby parken, Trädgårdstorp samt Lida friluftsgård. Första gången firades Sveriges Nationaldag / Svenska flaggans dag på Hembygdsgården. Barnlaget dansade även i år KAIFs karnevalen på Stadshusplatsen. Tisdagsgruppen och Onsdagsgruppen slås ihop. Uppvisning på Ösmo Hembygdsgård. Ungdomsdans i Ösmo för Sörmland och Stockholm som ungdomarna skötte själva med bravur.

Medverkade vid Haningarnas 40 års jubileum. Barnlagen dansade på Lionspensionär fest på Järnvägs Hotellet.

Framförde en timmas program och lekledning av ”Sång musik & dans” på Annexsjukhuset och Kuren.

Gillets 45 års fest var på Körunda golfhotell. Gruppen Ratatosk underhöll. Lekstuga i Sorunda. Ungdomsdans i Eskilstuna. Adventsbal i Järfälla för ungdomarna. Tavlan med dansare från gillet köptes in. Jullekar på Stadshusplatsen. Julotta, Julgransplundring med FH, Julmarknaden, Midsommaruppvisningar.


1989

Barn och Ungdomarna firade 45 års jubileumet med besök på Globen Disney on ICE. Julgransplundring med FH. Myskväll för vuxna och ungdomar på Casinot och visning av museet där. Yllessocks medverkade på Elverkets 80 års jubileum. Buggkurs på Mysingen. Vårbal i Hallunda för ungdomarna. Stockholms Stads Personalfest med dans på Globen. Deltog i KAIFs karnevalen på stadshusplatsen. Hemlig utflykt till Vira Bruk i Norrtälje. Studiebesök på Vingåkers dansen. Dansavslutning på Hembygdsgården.

Midsommar: Rosengården, Kuren, Hembygdsgården. Ungdomarna dansade på sjukhuset. Midsommarafton hos Skogsbergs på Lisö.

Hembygdsdag i Ösmo. Träff med Sorunda och Ösmo på Lövhagen. Dans i Globen Stockholms distrikts 70 år jubileum. På Allmogedagen i Nynäshamn dansade vi. Besök av Kadriljen från Uppsala. Vänortsträff i Kalundborg. Besök av Lundegrabbarna från Kramfors, konsert på musikskolan spelade Gunnar Karlssons musik och sedan samkväm i Svandammsskolan. Gammeldanskurs under hösten. Planeringsmöten inför Gunnar Karlsson 80 år. Läger i Kyrkskolan Sorunda. Samkväm efter vänortsträffen. Julmarknad på Hembygdsgården. Lucia avslutning. Ungdomslaget lussade på sjukhuset, Yllesocks lussade på  barnlagets luciafest. Julotta.


1990

Julgransplundring med FH. Dansk afton i Föreningsgården. Stort framträdande på musikskolan ” Gunnar Karlsson 80 år”. Dansläger i Sorunda inför Folkmusiken och dansens år och uppvisning på Musikskolan. Dansuppvisning på Musikskolan för gäster från Lettland. ”Tyrestakväll i Sorunda. KAIF festival på stadshusplatsen.

Familjedag på Åkerby gård Sorunda där Nyble Allspel och föreningen spelade upp ”Bröllopet” med Gudrun och Bertil Rollf som bröllopspar och de gifte sig även på riktigt dessförinnan i Sorunda kyrka.

Nationaldagen på Hembygdsgården. Uppvisning i Nyköping ”Bröllopet”. Zornmärkes uppspelning. Avslutning på Hembygdsgården.

Midsommar: Rosengården, Hembygdsgården.

Uppvisning i Musicalen Snövit på musikskolan. Sommarkväll med Yllesocks vid Hamnbodarna. Ringdans 80 dansade i ring runt gamla stan i Stockholm. Hembygdens dag i Ösmo uppvisning med ”bröllopet”. Träff med Ösmo på Lövhagen. Kräftskiva. Folkmusikafton tillsammans med Nyble (Samlade in pengar till Rumäniens barn). Julmarknad på Hembygdsgården. Luciaavslutning. Julotta.


1991

Julgransplundring med FH. Teaterbesök ”Annie get your gun”. Sista uppvisningen på stadshusplatsen KAIF. Vi har varit med i 12 år.

Midsommar: Rosengården, Hembygdsgården. Midsommarafton på Lisö hos Skogsbergs.

Vänortsträff i Kimito + ett lag från Dagö. Kräftskiva hos Anderssons på Telegrafgatan. Utflykt till Birka båt från Södertälje. Muskan runt med Ösmo laget. Finsk afton på NSS. Träff med Ungerska dansare på Nickstagården. Har dansat i Föreningsgården i 16 år nu är vi åter i Telesalen. Familjegruppen startade med Titti.  Julmarknad på Hembygdsgården. Luciatåg av Yllesocks.


1992

Julgransplundring med FH. Utflykt till Landsort. Bildar port på Monica & Jans bröllop. Familjedansen slutar.

Midsommar uppvisning på Rosengården, Hembygdsgården. Midsommarafton hos Skogsbergs och midsommardagen första uppviningen och lekledning på Lisö ängen.

Danskväll på Nyble. Kräftskiva hos Karin & Göran. Uppvisning på Kuren. Julmarknad. Julavslutning. Julotta.


1993

Julgransplundring med FH. Distrikts stämma med middag och dans i FH  för 150 pers. Gillet framförde ”Historiska vingslag ” för första gången, en mycket bejublad föreställning. Som sedan dess har visats vid 7 olika tillfällen. Utställning  med anledning av Gillet 50 år i Trollstastugan, Hembygdsgården och på biblioteket.

Uppvisning på Motionsdansen. Gökotta på Kärringboda. Uppvisning för SKTF:s gästande Estländare. Uppvisning på Svärdsögården.

Midsommarafton: på Rosengården, Hembygdsgården och midsommardagen på Lisö.

Vänortsträff i Lillesand. Kräftskiva hos Karin & Göran. ”Historiska Vingslag” vid 50 års fest på ”De dövas hus” i Stockholm, Nynäshamns Kommun personalfest. Svampplockning o Rotdragning. 50 års fest på Utsikten. Utflykt till Cosmonova. Solidaritetsgala i Blå Hallen. ”Norgeträff” i Gula Villan. Uppvisning i Servicehuset Balder. Julmarknad, Julavslutning. Julotta.


1994

Julgransplundring med FH. Startat nytt barnlag. Gökotta. Hemlig utflykt till Vimmerby. Uppvisning på Dragspelsstämman Svärdsö. Nationaldags firades i centrum alla lagen dansade.

Midsommarafton: Rosengården, Hembygdsgården och Midsommar på Lisö. Uppvisning och hamboskola vid Skärgårdstinget i hamnen sedan dans till Flottans musikkår. Besök av Vimmerbys Folkdans lag. Uppvisning av båda lagen på Hembygdsgården, samkväm i Svandammsskolan. Ungdomsdans i Strängnäs. Luciafest, Julmarknad och Julotta.


1995

Julgransplundring med FH. Ungdomsringens dag på Skansen. Naturmorgon. Nationaldagen firades på Hembygdsgården dans till Brassbandets musik. Sommaravslutning på Hembygdsgården med barn-o vuxna laget.

Midsommarafton: Rosengården, Hembygdsgård.  Midsommar på Lisö. Repris på midsommarfirandet för resenärerna på lyxkryssaren Queen Elisabeth. Vänorts träff i Nynäshamn 8 st. ungdomar från lagen dansade i kyrkan. Högmässa i Folkton med  dansen ” Träd in i dansen” i Sorunda Kyrka, Nynäshamns Kyrka och Sätra Kyrka. Uppvisning Skärgårdstinget Nynäshamn. Kräftskiva hos Karin o Göran. Barnläger i Stallarholmen. Mässa i Folkton i Uppsala, Hemlig utflykt till Örsundsbro. 25 års jubileum i Lillesand. Lekstuga i Södertälje. Julmarknad barnlaget dansade. Lucia-avslutning på Månberget. Julotta. Fr.o.m. hösten ny lokal Månberget.


1996

Julgransplundring med FH. Nynäshamns kommun 50 år. Föreningsutställning, musik, dans-underhållning. Barnlaget utflykt till Tom Titt i Södertälje. Möhippa & Svensexa för Mari & Magnus och bildade ”häck” utanför kyrkan. Nationaldagen på Hembygdsgårdens festplats bara ett fåtal föreningar deltog.  Tågade från Svandammsparken till festplatsen med uppvisning av alla lagen. Naturmorgon vid Styran. Folkdansuppvisning på Stadshusplatsen Lillesand, Liepaja, ett lag från Bosnien och Gillet. Mässa i Folkton Nynäshamns kyrka. Sommaravslutning barn-o vuxna laget på Hembygdsgården.

Midsommar: Barnlaget på Sjukhuset och Hembygdsgården, vuxna på Rosengården, Hembygdsgården på kvällen hos Lasse o Marianne på Lisö. Midsommardagen på Lisö. Lyxkryssaren Queen Elisabet kom igen till Nynäshamn men i år dansade vi ombord på båten med midsommar stång och allt. Guidad rundtur i kommunen. ”Historiska Vingslag” för Lindholmens Fiske-och Tomtförening. Uppvisning på, Skärgårdsdagen. Kräftskiva hos Karin & Göran. Barnläger i Flen. Lekstuga i Salem. Julmarknad uppvisning av barnlaget. Luciaavslutning med barn-o vuxna laget. Barnlaget Lussade på sjukhuset. Julotta. From i år dansar motionsdansarna också de på Månberget.

"ÅREN SOM GÅTT"


1997

Julgransplundring med FH. Nationaldagen på Hembygdsgården. Naturmorgon på Kärringboda. Sommaravslutning vuxna o barnlaget på Hembygdsgården.

Midsommaruppvisning vuxna: Rosengården, Hembygdsgården, Kvällen hos Lasse o Marianne på Lisö. Dans på Lisö ängen.

Vänortsträff i Kalundborg. Kräftskiva hos Karin o Göran. Hemlig utflykt Aquaria, Långholmen o fjärilsmuseet. Julmarknad. Luciafest vuxna och barn. Julotta.


1998

Julgransplundring med FH. Julgransplundring för Nynäshamns Bostäder i Gröndalshallen. Nationaldagen på Hembygdsgården. Sommaravslutning.

Midsommar uppvisning på Rosengården, Hembygdsgården. Uppvisning på Lisö sedan fika hos Skogsbergs.

Kräftskiva hos Hortlunds. Hemlig utflykt till Naturum i Tyresö och besök på Tyresö slott. Kate & Folke Junås hade fest på Nynäsgården vi dansade. 55 års jubileum med mat på Hembygdsgårdens restaurang och därefter festkväll i Gula Villan. Kavaljererna stod som värdar, damerna fick t.ex. gissa på verktyg etc.  Julmarknad. Dans-avslutning med luciatåg. Julotta. Kerstin slutar med motionsdansen.


1999

Julgransplundring med FH. Julgransplundring för Nynäshamns Bostäder i Gymnasiet. Naturmorgon vid Styran. Nationaldagen på Hembygdsgården. Säsongsavslutningen på månberget pga. regn.

Midsommaruppvisning: Rosengården, Hembygdsgården. Friluftsgudstjänst på Hembygdsgården. Dans och lekledning på Lisö.

Vänortsträff i Kimito. Hembygdens dag på Hembygdsgården Hemlig utflykt till Valdemarsudde på, Djurgården. Julavslutning utan lucia. Julmarknad. Luciafest. Julotta. Kontrakt med Vuxenskolan.


2000

Julgransplundring med Nynäshamns bostäder i Gröndalshallen. Julgransplundring med FH. Besökte danslaget Stockholmia i Bagarmossen och lärde oss Nationalpolkan. Morgonpromenad i Alhagen. Nationaldagen på Hembygdsgården med Sekelskiftes danser och kläder i sekelskiftesstil som vi sytt själva. Säsongavslutning på Hembygdsgården.

Midsommaruppvisningar: Rosengården, Hembygdsgården. Midsommardagen friluftsgudstjänst på Hembygdsgården.

Kräftskiva hos Hortlunds. Julmarknad på Hembygdsgården. Terminsavslutning med luciatåg.


2001

Julgransplundring tillsammans med FH. Julgransplundring för Nynäshamns Bostäder i Gröndalshallen. Dansens dag på Nynäsgården med gillesdanser bugg, salsa och linedans. Nationaldagen på Hembygdsgården i sekelskifteskläder. Avslutning på Hembygdsgården.

Midsommar på Kuren, Rosengården, Hembygdsgården. Friluftsgudstjänst på Hembygdsgården.

Vänortsträff i Lillesand. Vi åkte buss tillsammans med Kimito. Kräftskiva hos Hortlunds. Uppvisning sekelskiftets programmet vid invigningen av järnvägen 100 år i konsthallen. Hembygdsföreningen firade 70 år på Casinot och vi dansade ett ”Sörmländskt bröllop”. Läkarkonferens på FH vi dansade gillesdanser etc. med deltagarna och Nyble allspel spelade. Julmarknad på Hembygdsgården. Året avslutades med middag på Jursta Värdshus.


2002

Julgransplundring med FH, Julgransplundring för Nynäshamns Bostäder. Vårutflykt Muskan runt. Nationaldagen på Hembygdsgården. Dansavslutning på Hembygdsgården.

Midsommar: Sjukhuset, Kuren, Rosengården, Hembygdsgården. Friluftsgudstjänsten på Hembygdsgården.

Uppvisning ”Ett sörmländskt bröllop” på Riksstämman i Nyköping och i hamnen  på Skärgårdsdagen och även i centrum under parollen ” I stan utan min bil”. Julmarknad på Hembygdsgården. Avslutningen för året på Stormogården.


2003

Julgransplundring med FH. Julgransplundring för Nynäshamns Bostäder i FH. Gammeldanskurs i ABF:s regi 10 ggr. Stafettdansen kom från Oxelö gille, vi tog den vidare till Salem. Nationaldagen på Hembygdsgården. Avslutning på Hembygdsgården.

Midsommar: Rosengården Sjukhuset, Kuren, Hembygdsgården. Friluftsguds-tjänsten på Hembygdsgården.

Vänortsträff i Nynäshamn. Invigning av vänortsskylten på Hembygdsgården. Kräftskiva hos Hortlunds.  Gillets 60 års firande var på Nynäsgården då fick Liliann Jacobsson & Britt Hortlund Ungdomsringens förtjänsttecken. Tidigare har även Kate Junås, Stig Nyberg, och Lennart Jacobsson fått Ungdomens förtjänsttecken. Julmarknad på Hembygdsgården. På luciafest med gröt, bjöds Kate & Folke in på födelsedagsfest (Folke 85 år, Kate 80 år) i lokalen på Månberget. Vi dansade delar av ”Historiska Vingslag” för dem och tal hölls ungefär som en Nobel fest.


2004

Julgransplundring med FH. Malmabygdens folkdanslag kom med stafettdansen som vi förde vidare till Rekarne .Nationaldagen på Hembygdsgården i sekelskifteskläder. Dansavslutning på Hembygdsgården.

Midsommar: Sjukhuset, Kuren, Rosengården, Hembygdsgården. Friluftsgudstjänst och dans och lekledning på Lisö.

Utställning i Trollsta stugan Nynäshamns Folkdansgille 60 år. Kräft-skiva hos Hortlunds. Höstträff med tidigare dansare. Såg föreställning av Riverdance på Globen. Julmarknad på Hembygdsgården. Året avslutades med luciatåg och gröt.


2005

Julgransplundring med FH. Distriktsstämma i Sorunda FH där vi dansade sekelskiftets danser. Första gången dans på Almåsa för organisationen Shia 2 par+2spelmän 23 st deltagare från Afrika + 2 st från Indien. Nationaldagen helgdag på Hembygdsgården. Dans avslutning på hembygdsgården.

Midsommar: Kuren, sjukhuset, Rosengården, Hembygdsgården. Friluftsgudstjänst i Restaurangen pga. regn. Dans och lekledning på Lisö.

Vänortsträff i Kalundborg. Kräftskiva hos Hortlunds. Julmarknad på Hembygdsgården. Dansträff i Södertälje. Stafettdansen kom från Rekarne. Luciatåg på julavslutningen och gröt. Vi har fått egen hemsida.


2006

Julgransplundring med FH. Stafettdansen levererades till Malmköping. Dansträff i Södertälje. Besöker Pierre & Elin i Hälsingland. Shias dans på Almåsa. På Nationaldagen fick Kulturskolan standar. Dansprogram (shia)med läkare för miljön. Dansavslutning  på Månberget pga regn.

Midsommaruppvisningar: Sjukhuset, Kuren, Rosengården, Hembygdsgården. Fest hos Hortlunds på kvällen med gäster från Kalundborg, Borghild & Anker spelade gitarr. Friluftsgudstjänst och uppvisning med lekledning på Lisön allt som vanligt.

Kräftskiva i Missionskyrkan. Dansuppvisning i Centrum Nynäshamn 60 år. Shia dans på Almåsa. Julmarknad på Hembygdsgården. Uppvisning på Skärgårdshotellet för Kommunens gäster från Sydafrika. Luciatåg och gröt på avslutningen.


2007

Julgransplundring med FH. Dansuppvisning Astra Zeneca på Bommersvik. Shia dans på Almåsa Sydamerikanska gäster. Nationaldagen på Hembygdgården.

Midsommar: Kuren, Sjukhuset, Rosengården, Hembygdsgården. Friluftsgudstjänst på Hembygdsgården, Dans på Lisö.

Vänortsträff i Kimito. Kräftskiva hos Hortlunds. Föreningsträff i Flen.  Shia dans på Hotell Ariadne Värtahamnen. Julmarknad på Hembygdsgården. Höstbal i Malmköping. Stafettdansen Tre parsdans från Södertörn kom Salem med. Distrikts styrelse på besök. Till Rekarne med stafettdansen. Nyble Allspel bjöd till dans i Ösmo församlingshem. Julmarknad på Hembygdsgården. Gröt & skinka på Luciaavslutningen.


2008

Julgransplundring med FH. Gillet 65 år firades i Hantverkargården. Shia på Utsikten (Mellanöstern) Logdans Western Style i Sparreholm. Nationaldagen på Hembygdsgården. Sommar avslutning på Hembygdsgården.

Midsommar: Kuren, Rosengården, Sjukhuset, Hembygdsgården. Rabarberkräm hos Jacobssons. Friluftsgudstjänst på Hembygdsgården, dans o lekledning på Lisö.

Kräftfest på Sågen. Shia på Utsikten. Höstbal i Malmköping. Julmarknad 39:e gången. Stafettdans från Nyköping. Avslutning med lucia och gröt och uppvaktningar av Kate 85, Folke 90 samt Kicki 60 år.


2009

Julgransplundring med FH. Stafettdansen till Salem. Shia dans på Utsikten. Nationaldagen på Hembygdsgården.

Midsommar: Tallåsen första gången, Sjukhuset, Rosengården, Hembygdsgården. Det var första gången sedan 50-talet som vi inte dansade på Kuren Rabarberkräm hos Jacobssons. Friluftsgudstjänst fick flytta in i församlingshemmet p.g.a. regn. Dans och lekledning på Lisön. Avslutning på Hembygdsgården.

Vänortsträff i Lillesand. Friskvårdsdans HSB Södertörn på Hembygdsgården.  Kräftskiva på Sågen med femkamp. Logdans på Sandvik Lisö. Lärde oss Engelska från Nynäshamn inför Zorn 100 år. Höstbal i Malmköping. Kerstin Hofberg utsedd till hedersmedlem. Julmarknad 40 år. Grötavslutning.


2010

Julgransplundring FH. Levererade Stafett dansen till Salem Föreningens dag i Svandammsparken. Nationaldagen på Hembygdsgården. Sommaravslutning på Hembygdsgården.

Midsommar: Tallåsen, Sjukhuset, Hembygds-gården. Rabarberkräm hos Jacobssons. Friluftsgudstjänst på Hembygdsgården. 

Dans på Lisö. Zorn-märkesjubileum 100 år på Skansen mycket regn. Uppvisning på Skärgårdsdagen. Kräftfest i Gula Villan första gången. Dans med Nynäshamns Kompetens Center. Julmarknad. Gröt, manligt luciatåg.


2011

Julgransplundring m FH. Oxelö gille kom med stafettdagsen som vi sedan lämnade över till Salem. Nationaldagen på Hembygdsgården. Sommaravslutning hos Eva Åhlberg.

Midsommar på Tallåsen, sjukhuset & Hembygdsgården. Rabarberkräm hos Jacobsson. Friluftsgudstjänst på Hembygdsgården, Dans o Lekledning Lisön.

Dans utanför sockenstugan Ösmo vägkyrka. Utflykt till Skansen. Dansade på Föreningens dag i Svandammsparken. Kräftskiva i Gula Villan. Prova-på-dans 2 ggr. Malmköping kom med årets stafettdans. Julmarknad. Luciafest(Damerna) med gröt. Det blev ingen Vänortsträff här i år.


2012

Julgransplundring m FH 29:e året. Stafettdansen till Salem. Dansfestival på Bornholm. Nationaldagen på Hembygdsgården. Sommaravslutning hos Eva Åhlberg.

Midsommaruppvisningar: Tallåsen, sjukhuset, Hembygdsgården, lekledning. Rabarberkräm hos Jacobssons. Friluftsgudstjänst på Hembygdsgården. Uppvisning & lekledning på Lisö.

Toner och tankar vid sockenstugan i Ösmo samt Musik i Sommarkväll. Uppvisning Jubileums regatta i Sekelskiftes kläder. Kräftskiva i Gula Villan. Shia dans på Tollarö (Tanzania). Besök av folkdanslaget Viljan. Julmarknad på Hembygdsgården. P.g.a. snöstorm fick vi ställa in en träningskväll. Avslutning med gröt Kavaljerernas afton.