engelska

Välkommen till

Nynäshamns Folkdansgille

Släpp en liten fågel genom grinden, en äldre sångdanslek.


Engelska från Nynäshamn som den framfördes vid Sörmländska Ungdomsringens Distiktsstämma 1987 av Barnlaget 7-9 år på Folkets Hus scen i Nynäshamn.

Omarbetad för scenframträdande av Carola Blomqvist och Marie Hortlund och framfördes endast en gång på uppvisningen 1987.

Paul Törnkvist har komponerat musiken och spelar gör Nyble Allspel.

Engelska från Nynäshamn som den ser ut drygt 20 år senare när den återkom till vår förening. Musik Nyble Allspel.


Historien om hur Engelska från Nynäshamn kom till!