styrelsen

Välkommen till

Nynäshamns Folkdansgille

Styrelsen 2018

Ordförande

Britt Hortlund

070 957 6740

 

Sekreterare

Susanne Åsgård

 

 

Kassör

Ann-Kathrin Lindström

 

 

Ledamot 1

Malin Stefansson

 

 

Ledamot 2

Catrin Tollehed

 

 

Instruktör

Birgitta Ljunggren Bergman

073 925 5513

 

Klubbmästare

Nils Bergman

 

 

E-postmottagare

Ann-Kathrin Lindström

 

post@nynashamnsfolkdansgille.se

 

 

 

 

Bitr Instruktörer

Catrin Tollehed

Carina Brännäng

 

 

 

Lekledare

Marie Hortlund

 

 

Bitr klubbmästare

Anders Björkstad

 

 

Revisor

Ingegerd Pettersson

 

 

Revisor

Kjell Linder

 

 

Revisorsuppleant

Birgitta Larsson

 

 

Revisorsuppleant

Ragnhild Hörnfeldt

 

 

Materialförvaltare

Lennart Jacobsson

 

 

Dokumentation

Ann-Kathrin Lindström

 

 

Valberedning

Lena Poolsaar

Carina Brännäng

Kjell Hortlund

 

 

Hemsida

Malin Stefansson

 

 

 

 

 

 

Övriga Funktionärer