styrelsen

Välkommen till

Nynäshamns Folkdansgille

Styrelsen 2018

Ordförande

Britt Hortlund

070 957 6740

 

Sekreterare

Kjell Hortlund

070 521 8242

 

Kassör

Ann-Kathrin Lindström

070 324 0098

 

Ledamot 1

Malin Stefansson

070 990 7755

 

Ledamot 2, Vice Ordf

Susanne Åsgård

070 173 8370

 

Instruktör

Birgitta Ljunggren Bergman

073 925 5513

 

Klubbmästare

Nils Bergman

073 074 9963

 

E-postmottagare

Ann-Kathrin Lindström

 

post@nynashamnsfolkdansgille.se

 

 

 

 

Bitr Instruktörer

Catrin Tollehed

Carina Brännäng

070 401 8414

070 387 6696

 

Lekledare

Marie Kristiansson

072 002 6025

 

Bitr klubbmästare

Anders Björkstad

070 653 0821

 

Revisor

Ingegerd Pettersson

08 520 160 69

 

Revisor

Kjell Linder

08 520 386 08

 

Revisorsuppleant

Birgitta Larsson

 

 

Revisorsuppleant

Ragnhild Hörnfeldt

 

 

Materialförvaltare

Lennart Jacobsson

08 520 139 32

 

Dokumentation

Ann-Kathrin Lindström

070 324 0098

kicki.lindstrom@bredband.net

Valberedning

Susanne Åsgård

Malin Stefansson

 

 

Hemsida

Sören Polhede

073 088 9593

soren@polhede.se

 

 

 

 

Övriga Funktionärer